Sökning: "gruppbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet gruppbildning.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Strulputte eller gangster? : En kritisk diskursanalys av hur två artister positioneras i relation till ansvarstagande, droger och kriminalitet i programmet Malou efter tio.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Beatrice Eriksson; Olivia Qviberg; [2020]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; group formation; social representations; power relations; responsibility; Malou after ten; Kritisk diskursanalys; gruppbildning; sociala representationer; maktrelationer; ansvar; Malou efter tio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Inte ett leende före höstlovet” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter och upplevelser av mottagandet av en ny skolklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :ny klass; gruppbildning; relationer; relationell pedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare resonerar om arbetet med mottagandet av en ny skolklass. Ämnet är relevant att undersöka närmare eftersom lärare har viss professionell frihet att själva utforma sin undervisning, vilket kan medföra såväl likheter som skillnader i val av arbetssätt och förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. “Du får också ge förslag, det är bara jag som sitter och tänker här.” : En kvalitativ studie om grupprocesser och roller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Badelt; Charlotte Cinthio; [2019]
  Nyckelord :Beteenden; gruppbildning; grupprocesser; roller och handledning;

  Sammanfattning : Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som placerar eleverna i sina respektive grupper, utgångspunkten blir vilka elever som fungerar med varandra och ur en trygghetsaspekt. Detta beror på att man vill undvika uttalanden i gruppdiskussioner från eleverna så som citatet i titeln. LÄS MER

 5. 5. Språkliga subjektskonstruktioner i samtiden: En textanalytisk studie om medias gestaltning av "invandrare"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; media; invandrare; ledare; högerpopulism; etnonationalism; gestaltning; gruppbildning; subjektspositionering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines what content contemporary national Swedish media attributes to the subject “immigrant”. Through a social constructivist perspective, the various conflicting and taken for granted perceptions articulated in the portraying of immigrants are outlined. LÄS MER