Sökning: "gruppdynamik ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden gruppdynamik ledarskap.

 1. 1. Hur påverkas ledarskapet av en virtuell arbetsmiljö? : Hur ledarskapsrollerna i kreativa team påverkats av övergången från fysisk till virtuell arbetsmiljö under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linn Moberg; Emelie Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Leadership roles; creativity; virtual work environment; physical work environment; Covid-19; communication; digitalization; Ledarskapsroller; kreativitet; virtuell arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; Covid-19; kommunikation; digitalisering;

  Sammanfattning : Organisationsvärlden har under flera år stått inför utmaningen att anpassa sig efter den ökade digitaliseringen som sker i samhället, men när COVID-19 pandemin började sprida sig i världen i början av år 2020 fick många oförberedda företag ändra sina rutiner drastiskt. Studien syftar till att undersöka om och hur ledarskapssrollerna i kreativa team förändras av ett skifte från fysisk till virtuell arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. "Det är en svår klass" : En studie om gruppdynamikens påverkan på det pedagogiska ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jessica Petersson; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; ledarskap; grupp; gruppdynamik; lärande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur tre bildlärare i grundskolan förhåller sig till och arbetar med gruppdynamikens möjligheter och dilemma i bildundervisningen. För att undersöka detta tillämpas tre halvstrukturerade forskningsintervjuer. Studien utgår från kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Praktiska moment och dess roll i lärarutbildningen : En kvalitativ studie om hur två olika lärargrupper förhåller sig till sin lärarutbildnings praktiska moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fred Hampus; Louisa Nordmark; [2020]
  Nyckelord :lärarutbildning; horisontell diskurs; vertikal diskurs; praktiska moment; akademisering;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur synen på lärarutbildningen skiljer sig mellan två grupper av lärare, varav den ena gruppen har en examen från den nya lärarutbildningen från 2011 och den andra gruppen från äldre lärarutbildningar. Vi har undersökt deras syn på hur deras lärarutbildning balanserade det praktiska med det teoretiska och även deras syn på sex olika praktiska moment i lärarutbildningen: planering, konflikthantering, ledarskap, läs- och skrivinlärning, gruppdynamik och specialpedagogik. LÄS MER

 4. 4. Det militära beslutsfattandet : En studie i den svenska officerens beslutsfattande i dynamiska situationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Juha Kenttäkumpu; [2020]
  Nyckelord :Naturalistic Decision Making; Recognition-Primed Decision Model; beslutsfattande; ledarskap; officersprofession;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur svenska officerare fattar sina beslut i dynamiska situationer, det vill säga situationer som bland annat präglas av stress, oklarheter och tidspress. Även frågor kring vad som bygger förmågan till att fatta dylika beslut och hur till exempel gruppen och ledarskapet påverkar beslutsfattandet studeras. LÄS MER

 5. 5. Det militära beslutsfattandet : en studie i den svenska officerens beslutsfattande i dynamiska situationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Juha Kenttäkumpu; [2020]
  Nyckelord :Naturalistic Decision Making; Recognition-Primed Decision Model; beslutsfattande; ledarskap; officersprofession;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur svenska officerare fattar sina beslut i dynamiska situationer, det vill säga situationer som bland annat präglas av stress, oklarheter och tidspress. Även frågor kring vad som bygger förmågan till att fatta dylika beslut och hur till exempel gruppen och ledarskapet påverkar beslutsfattandet studeras. LÄS MER