Sökning: "grupphandledning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet grupphandledning.

 1. 1. Kreativa metoders funktion i grupphandledning : En intervjustudie med fem handledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Marklund; [2020]
  Nyckelord :Kreativ; metod; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker reflektion genom att man tränar handling. LÄS MER

 2. 2. Handledningens tre roller - en fallstudie om förändringsarbete genom grupphandledning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Handledning; KASAM; Skolutveckling; Systemteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av professionell grupphandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liisa Linna; Stina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadshandledning; professionell grupphandledning; sjuksköterska; stöd; upplevelser; clinical supervision; clinical group supervision; experiences; nurse; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är in i sin kärna ett emotionellt arbete, vilket skapar behov av stöd. Professionell grupphandledning är en stödmekanism där reflektionen är en central komponent. Reflektion inom ramen för en professionell handledningsgrupp innebär förutom stöd även en möjlighet till ny kunskap för deltagarna. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk handledning i grundskolan : Lärares upplevelser av grupphandledning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Appelgren; Ulrika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :gruppgandledning; specialpedagogisk handledning; handledningseffekter; barn i behov av särskilt stöd; fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utforska och få ökad förståelse för hur lärare som grupphandleds av en specialpedagog upplever handledning. Vi ämnade även utforska hur lärare upplevde grupphandledningens effekter i deras yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Bollplank eller kontrakt? : En intervjustudie om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare för det kollegiala lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Heidi Krichau; [2019]
  Nyckelord :Consultation; SENCOs; special education; TLC; PLC; Handledning; specialpedagog; secialpedagogik; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare. Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers syn på handledning för det kollegiala lärandet samt de möjligheter och utmaningar specialpedagoger möter när de handleder. LÄS MER