Sökning: "gruppindelning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet gruppindelning.

 1. 1. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 2. 2. “Det allra viktigaste för att skapa en god språkmiljö, för ALLA barn, är bemötande.” : En kvalitativ studie med fokus på förskollärares erfarenheter av arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Dahlgren; Helena Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; kommunikativa stöttor; språkstörning; språklig sårbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kännedom om hur förskollärare beskriver att de arbetar för attinkludera barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Studien tog sin utgångspunkt i densociokulturella teoribildningen. Genom en kvalitativ forskningsansats med fyra intervjuer viae-post besvarades studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. "Snart... Snart så blir det inge bra" : En intervjustudie om mellanstadielärares arbete med att förebygga konflikter och mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Elin Brimberg; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; lärare; intervju; konflikter; mobbning; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur mellanstadielärare arbetar för att förebygga konflikter och mobbning. Detta har undersökts med hjälp av frågeställningarna ”Hur arbetar mellanstadielärare för att förebygga konflikter och mobbning bland eleverna?” samt ”Vad har mellanstadielärare för uppfattningar om förebyggande arbete mot konflikter och mobbning?”. LÄS MER

 4. 4. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 5. 5. Huvudgrupperna är konstanta,med mindre grupper varierar beroende på intresse : Struktur,organisation och arbete i stora barngrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexandra Dahlund; abdo Nirouz; [2020]
  Nyckelord :Barngrupper; arbetslag; gruppindelnig; modulförskola; organisationen.barnperspektiv och miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare tänker kring miljöns betydelse på en modulförskola, hur förskollärare resonerar om organisation och struktur i det större arbetslaget och i större barngrupper i modulförskolor. Vi gör en sammanfattning av modulförskolor för att ge en bild av hur en modulförskola ser ut, hur stora är barngrupperna och hur fungerar samarbetet i arbetslaget. LÄS MER