Sökning: "gruppolarisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gruppolarisering.

 1. 1. Tragikomiken i den fullständiga frispråkigheten : en granskning av hur pseudonymiteten påverkar diskussionen av svensk politik på nätet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edmark Jonatan; [2016]
  Nyckelord :pseudonymitet; anonymitet; svenskpolitik; gruppolarisering; CMC; Reddit;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet påverkar diskussionen av svensk politik på nätet samt de för och nackdelar som kan finnas med denna eventuella förändring. Undersökningen är dock begränsad till effekterna på diskussionerna som hålls på Reddit/r/svenskpolitik. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av inre och yttre arbetsmotivation för mäklarstudenter och lärarstudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Rasmus Bjerre; Anton Henziger; [2016]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; WPI; group polarization; real estate students; teacher students; Inre motivation; yttre motivation; WPI; gruppolarisering; mäklarstudenter; lärarstudenter;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compare intrinsic and extrinsic motivational factors between real estate students and teacher students. The study also aimed to examine whether there were any sign of group polarization, after real estate students and teacher students spending time with like-minded people. LÄS MER

 3. 3. Deliberation och gruppolarisering på Internet : En netnografisk studie av politiskt beteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Trolin; [2014]
  Nyckelord :Gruppolarisering; tystnadsspiralen; deliberativ demokrati; netnografi; politiskt beteende online;

  Sammanfattning : Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter. Gruppolarisering på internet kan vara ett oroväckande fenomen för den deliberativa demokratin. LÄS MER