Sökning: "grupptillhörighet socialpsykologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden grupptillhörighet socialpsykologi.

 1. 1. Vem är jag utan min ätstörning? : En socialpsykologisk studie om identitetens betydelse för tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Kronberg; Elin von Harten; [2014]
  Nyckelord :socialpsykologi; symbolisk interaktionism; social kognition; social identitetsteori; stigmatisering; identitet; grupptillhörighet; ätstörningar; behandling; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Ätstörningar utgör ett stort problem i samhället, behandlingen är resurskrävande och återfallsrisken är hög. Därför är det både ur ett samhälls- och ur ett individperspektiv av stor vikt att öka kunskapen om varför sjukdomen är så svårbehandlad. Denna kvalitativa studie undersöker ätstörningar kopplade till identitet. LÄS MER

 2. 2. Flöden och gränslöshet : en analys av ungdomars tal om grupptillhörighet och rasism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Ingela Granström; [2008]
  Nyckelord :Diskursanalys; Grupper; socialpsykologi; Rasism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med ungdomar i Trollhättan undersöka ungdomar tal om grupptillhörighet och rasism. På vilket sätt förstår individen sig själv i förhållande till gruppen då gruppen påverkar individen i identitetsprocessen? Ett sätt att definiera sig själv är genom att kartlägga och förstå skillnader, olikheterna till andra. LÄS MER