Sökning: "grupptillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet grupptillhörighet.

 1. 1. Elevgrupperingar på fritidshemmet : En studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Sema Kanat; Agnes Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje elev ska ges förutsättningar att skapa och upprätthålla goda relationer. Syftet med studien var att undersöka och beskriva fritidslärares uppfattningar om varför olika grupperingar skapas och vilka faktorer som kan påverka elevgrupperingar. LÄS MER

 2. 2. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Adopterades plats i det svenska samhället : En kvalitativ studie om personer som blivit internationellt adopterade och deras erfarenheter av att leva i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Johansson; Sara Tjulander; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; erfarenhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och analysera en grupp internationellt adopterades erfarenheter av att tala om sin adoption och det egna ursprungets betydelse. Studien syftar även till att undersöka de adopterades syn på möjligheten att inkluderas i adoptionsdebatten samt deras syn på samhällets kunskap om adoption. LÄS MER

 4. 4. "Alla barn ska få möjlighet att delta" : - en kvantitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Sjöblom; Carolina Stolt; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; specialpedagoger; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att utröna hur yrkeskategorierna uppger att de arbetar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Hundförares uppfattning om att använda hund som medel i grundskolan i relation till görande och delaktighet i skolaktivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Amanda Liljekvist; Kajsa Westling; [2019]
  Nyckelord :Görande; delaktighet i skolaktivitet; hundar; barn; grundskola;

  Sammanfattning : Elever med särskilda behov känner sig ofta mindre delaktiga i skolaktivitet än andra elever på grund av att de behöver stöd i skolan. Att använda hund som medel i skolan kan vara ett komplement i undervisningen och en hunds närvaro i skolan har tidigare visat på positiva effekter på bl.a. elevers lärande och attityd gentemot skolan. LÄS MER