Sökning: "grupptillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet grupptillhörighet.

 1. 1. Adopterades plats i det svenska samhället : En kvalitativ studie om personer som blivit internationellt adopterade och deras erfarenheter av att leva i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Johansson; Sara Tjulander; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; erfarenhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och analysera en grupp internationellt adopterades erfarenheter av att tala om sin adoption och det egna ursprungets betydelse. Studien syftar även till att undersöka de adopterades syn på möjligheten att inkluderas i adoptionsdebatten samt deras syn på samhällets kunskap om adoption. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av parkeringsbromssystem för barnvagn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Bengtsson; Philip Grund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av de initiala behoven för nyblivna föräldrar är att kunna ta med sig sitt spädbarn på ett effektivt och säkert sätt. Därför är inköp av barnvagn bland det första som görs och är en stor investering som kommer påverka deras vardag lång tid framöver. LÄS MER

 3. 3. Olika sociala stöd från betydelsefulla personer möjliggör ungdomars idrottssatsning : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Månsson; Sofia Strand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Socialtstöd är en viktig hälsofaktor. Ungdomar behöver socialt stöd för att delta mer i fysisk aktivitet och idrott. Främst föräldrarna är en viktig grupp men även vänner, syskon och tränare. Socialt stöd består av materiella och immateriella stöd. LÄS MER

 4. 4. Att vandra mellan två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares etniska identitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Barwa Jalal; Bawar Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Ethnic identity; ethnicity; identity; group membership; community; majority population; minority population; second generation immigrants and rootlessness; Etnisk identitet; etnicitet; identitet; grupptillhörighet; gemenskap; majoritetsbefolkning; minoritetsbefolkning; andra generationens invandrare och rotlöshet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and gain an understanding of the second-generation immigrant's ethnic identity. To carry out our survey, we used the qualitative approach, more specifically interrogations. In total, 6 people were interviewed between the ages of 18–29 years. LÄS MER

 5. 5. Stilkonsumtion framför nyproduktion : En kvalitativ studie med unga konsumenter kring konsumtionsvanor och identitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sanna Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :consumption; style; identity work; sustainability; style consumption; garment consumption; Konsumtion; stil; identitetsarbete; hållbarhet; stilkonsumtion; plaggkonsumtion;

  Sammanfattning : De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. LÄS MER