Sökning: "grupptryck religion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden grupptryck religion.

 1. 1. Vad styr bruket av slöja; individ, kultur, religion? : några muslimska kvinnors syn på slöjan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Gzaiel-Claesson; [2007]
  Nyckelord :hidjab; islam; muslim; slöja; sjal; huckle; kvinnosyn; koranen; haditherna; Israel;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur muslimska kvinnor själva ser på bruket av slöja (hidjab). Jag har intervjuat kvinnor, i Israel, som bär slöja men även kvinnor som inte bär slöja. Flera kvinnor som valt att bära slöja beskriver grupptryck från omgivningen som en stark påverkansfaktor. LÄS MER

 2. 2. Hedersmord

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Magda Kalac Karlsson; [2004]
  Nyckelord :hederskultur; hedersmord; kultur; massmedia; patriarkat; våld mot kvinnor. ; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Hedersmord är ett fenomen som fått mycket utrymme i media. Massmedia belyser betydelsen av kulturen i förhållande till mäns makt och relaterar detta till hedersmord. LÄS MER