Sökning: "gruppundantag"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet gruppundantag.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Bilverkstäder, en marknad med lika spelregler? : En studie om konkurrensen på marknaden för bilverkstäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oliver Johansson; Victor Lindström; [2018]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Konkurrens; Bilverkstäder;

  Sammanfattning : Den första januari 2003 antogs ett gruppundantag för motorfordon i Sverige som en åtgärdmenad att främja konkurrensförhållandena på marknaden för bilar i Sverige. En del avgruppundantaget var fokuserat på eftermarknaden och det är även här vår undersökning ägerrum, närmare bestämt marknaden för bilverkstäder. LÄS MER

 3. 3. Statligt stöd till idrott inom Europa och dess förenlighet med EU-rätten - En analys om statsstöd till idrottsområdet inom EU med fokus på professionell fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Karlsson Pascu; [2017]
  Nyckelord :European Union competition Law; State Aid; State Aid to football; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sport movement especially football has change its structure of the sport drastically during the 20th century. Football has transformed from being a non-profit activity with one of its purpose to gather the locals for a friendly game to a multibillion industry within Europe. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensbegränsande avtalsvillkor  : Motorfordonsförsäkring - en skyddad verkstad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilhelm Hagtorn; [2010]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; trafikförsäkring; motorfordonsförsäkring; avtalsvillkor; gruppundantag;

  Sammanfattning : Näringsfrihet är ett grundläggande villkor i ett marknadsekonomiskt system. Att utan restriktioner helt fritt få agera på en marknad resulterar dock ofta i en ineffektiv fördelning av samhällsresurser. På grund av detta har merparten av alla länder med en marknadsekonomi utarbetat konkurrensrättsliga system. LÄS MER

 5. 5. Ett skepp kommer lastat - En studie om konkurrensrätt, konsortier och linjekonferenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofie Gellin; [2009]
  Nyckelord :EU; sjöfart; Konkurrensrätt; Linjekonferenser; konsortier; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Linjekonferenser har funnits sedan 1875. Dess syfte är att rederier går samman för att gemensamt besluta om fraktrater samt dela upp marknaden mellan sig. Denna typ av samarbete har under lång tid tillåtits då det ansetts bidra till prisstabilitet och regularitet. LÄS MER