Sökning: "gruvverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet gruvverksamhet.

 1. 1. Rättsliga förutsättningar för gruvverksamhet : Tillståndsprövningen av gruvan i Kaunisvaara

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Johansson; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; gruvrätt; Kaunisvaara; minerallagen; gruvverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Characterizing magnetic susceptibility and remanent magnetization of magnetite and hematite rich drill-core samples at Blötberget

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Andreas Bjork; [2018]
  Nyckelord :Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetite; hematite; alteration; iron-ore; quality control; kappabridge; hysteresis; susceptibility; anisotropy; Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetit; hematit; oxidation; järnmalm; kvalitetskontroll; kappabridge; hysteresis; susceptibilitet; anisotropi;

  Sammanfattning : Laboratory magnetic measurements are used to develop a methodology to characterize the Kiruna-type Rare Earth Elements (REE) bearing apatite iron-oxide deposits at Blötberget in central Sweden. This high-grade ore deposit is known to have sharp boundaries between lens shaped main ore bodies of magnetite-rich ore, and a complex hematite-rich ore associated with pegmatites and skarn formation. LÄS MER

 3. 3. Cost engineering: Kostnadsidentifiering i en verksamhet : En fallstudie om identifiering av osynliga kostnader

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Frida Sundberg; Carina Viklund; [2018]
  Nyckelord :Cost engineering; cost identification; ABC-calculation; VSM; Lean; invisible costs; lost revenue; Cost engineering; kostnadsidentifiering; ABC-kalkyl; VSM; Lean; osynliga kostnader; förlorade intäkter;

  Sammanfattning : Det har alltid varit viktigt för företag i alla branscher att ständigt kunna fatta rätt beslut. För att kunna göra det måste företagen vara medvetna om vilka kostnader som finns och kan uppstå i deras verksamhet. För att kunna göra en rättvis kostnadsuppskattning bör företag även sträva efter att identifiera osynliga kostnader. LÄS MER

 4. 4. Geochemical Investigation of Arsenic in Drinking Water Sources in Proximity of Gold Mining Areas within the Lake Victoria Basin, in Northern Tanzania

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Enrico Lucca; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Access to safe drinking water is a challenge for rural communities in many developing countries. Drinking contaminated water endangers human health and impairs social and economic development. Arsenic (As) is a metalloid widely distributed into the environment and is highly toxic in its trivalent inorganic form. LÄS MER

 5. 5. Ersättning vid markåtkomst för gruvverksamhet : en jämförelse av expropriationslagens ersättningsregler vid tvångsvis markåtkomst och ersättningen vid frivilliga överenskommelser om markåtkomst i Svappavaara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Johansson; [2016]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER