Sökning: "guattari"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet guattari.

 1. 1. “On My Volcano Grows the Grass” : Towards a Phenomenology of Desire in Autobiography of Red

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sara Wengström; [2018]
  Nyckelord :Anne Carson; Gilles Deleuze; Felix Guattari; desire; phenomenology; poetics; becoming; deterritorialisation; literary studies;

  Sammanfattning : This thesis establishes a phenomenology of desire in Anne Carson’s novel-in-verse Autobiography of Red. It examines how desire constructs the self in the text and how it positions it in relation to its surrounding world. LÄS MER

 2. 2. Begär i Bluets : en läsning med Lacan, Deleuze och Guattari

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Katarina Forssblad; [2018]
  Nyckelord :Maggie Nelson; Bluets; begär; brist; begärsmaskiner; Jacques Lacan; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Rosi Braidotti; det betecknade; det betecknande; kvinnligt subjekt;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en analys av Maggie Nelsons Bluets (2009), med fokus på begär. Texten beskriver en kvinna som är förälskad i färgen blått. Den innehåller även minnen från en relation som berättarjaget haft. LÄS MER

 3. 3. Finding the Ball: En narratologisk efterforskning i rättens ontologiska dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedvig Lärka; [2018]
  Nyckelord :Deleuze; Guattari; deleuzeoguattari; ontologi; critical legal studies; rättsfilosofi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that jurisdiction requires a juris is rarely questioned. All the more rare is the question of what the law really is: the question stands out as almost naïv. By putting into play the epistemological thought of philosophers such as Deleuzeoguattari I will try to initiate a discussion concerning the being of law. LÄS MER

 4. 4. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER

 5. 5. Relationell Ontologi som designprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Link Hirvelä; Juri Vinterfall; [2018]
  Nyckelord :Relational Ontology; Rhizome; Singularity; Relations; Plurality; Imaging.; Relationell Ontologi; Rhizomen; Singularitet; Pluralitet; Relationer; Avbildning.;

  Sammanfattning : Vad vi framför är ett alternativ till idealismen och vi bemöter det ideella med relationell ontologi. Vi jämför Peter van Inwagen (2011), Bryan E. Bannon (2011), Achille Varzi (2016), Gil C. Santos (2015) och Robin Durie (2002) för att skapa en förståelse för vad relationell ontologi innebär. LÄS MER