Sökning: "gudinnetro"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet gudinnetro.

 1. 1. Urmoderns döttrar : Maria Turtschaninoffs skildring av temat systerskap i Maresi – Krönikor från Röda klostret

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteraturLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Sandstedt; [2017]
  Nyckelord :Maria Turtschaninoff; Maresi; systerskap; kvinnlig vänskap; fantasy; feminism; gudinnetro; klostersamhälle;

  Sammanfattning : När finlandssvenska fantasyförfattaren Maria Turtschaninoffs roman Maresi – Krönikor från Röda klostret publicerades 2014 blev Turtschaninoff särskilt uppmärksammad för hennes skildring av kvinnlig vänskap. Maresi utspelar sig på en ö dit endast kvinnor är tillåtna och i ett kloster där kvinnorna dyrkar gudinnan Urmoderns tre ansikten. LÄS MER

 2. 2. Gudinnetro : En kartläggning över gudinnetemplet i Forsbacka.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Veronika Lundgren; [2011]
  Nyckelord :Gudinnan; gudinnetroende; matrilinjärt; matrilinjära samhällen; matriarkat; Glastonbury; goddesses; Lady of Avalon; Margitta Wigren; årshjul; prästinna.;

  Sammanfattning :   Detta är en kartläggande uppsats som har i uppgift att beskriva en ”ny” religiös tradition. Det är även en jämförande uppsats mellan Glastonburys tempel och templet i Söderhamn. År 2002 grundades templet i Glastonbury, som var det första templet som grundades inom denna gren av gudinnetron. LÄS MER

 3. 3. Gudinnetro och makt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sofie Genfors; [2009]
  Nyckelord :gudinnetro; makt; symboliska system; immanens; cirkel; nya religiösa rörelser; gudsbild; New Age; makt; gynocentrisk;

  Sammanfattning : Religioners symbolsystem kan, utifrån ett sociologiskt och antropologiskt perspektiv, uppfattas som grund för hur människor skapar och upprätthåller kultur och social ordning. Inom gudinnetron riktas som oftast kritik mot de monoteistiska religionerna så som kristendom, judendom och islam. LÄS MER

 4. 4. Wicca : en religionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :wicca; nypaganism; satanism; gudinnetro; nya religiösa rörelser; coven; årscykel; panteon; naturreligion; wiccan;

  Sammanfattning : Wicca är en ny naturreligion som skapades på 50-talet av en man vid namn Gerald B. Gardner. Gardner hämtade inspiration av många vänner, som till exempel Aleister Crowley som var en viktig del inom satanismen. LÄS MER

 5. 5. En gång Allmoder : kvinnosyn från förbiblisk tid till våra dagar : patriarkatets intåg och Gudinnornas fall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Hanna Persson; [2001]
  Nyckelord :gudsbild; patriarkat; gudinna; genusstudier; kvinnosyn; människosyn; gudinnetro;

  Sammanfattning : Anledningen till varför utvecklingen tog riktningen från kvinnan till mannen? Gudinnan har hittills spelat en mycket passiv roll i historieskrivningen. En förändring står dock för dörren. Enligt mina källor kan det bevisas att Gudinnan tillbads från 7000 f Kr till 300 e Kr. LÄS MER