Sökning: "gudomlig enkelhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gudomlig enkelhet.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. ”That’s what’s going to keep Apple, Apple, as if we keep us, us.” - En diskursanalys av Apples framställning av produkten iPhone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Larsson; [2018]
  Nyckelord :iPhone; materialism; konsumentbeteende; retorik; marknadsföring; varufetischism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar titta närmare på den diskurs som karaktäriserar retoriken från Apple Incorporation i de sammanhang där företaget introducerar nya modeller av iPhones. Sju olika officiella iPhone-presentationer av Apple, från den första iPhone någonsin 2007 till den senaste lanseringen av iPhone X 2017, har analyserats i termer av vilken typ av språk, argument och retoriska verktyg som används för att appellera till sina potentiella kunder. LÄS MER