Sökning: "gudrun even"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden gudrun even.

 1. 1. Evaluation of the Self-Governance Developer Framework from Software Developers' Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nishat Korada; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : very software developer uses some software process to build computer software. The process may be haphazard or ad hoc; may change on a daily basis; may or may not be efficient, effective, or even succesful; but a “process” does exist. LÄS MER

 2. 2. Brunnsröjning med kedjeröjsåg - effekter på kvarvarande bestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ida Karlsson; [2011]
  Nyckelord :björk; gran; inväxning; konkurrens; skador; stubbskott; vertikalröjning;

  Sammanfattning : Vintrarna 2005 och 2007 drabbades södra Sverige av stormarna Gudrun och Per. Konsekven¬serna blev förödande framförallt för skogsbruket. Redan före stormarna fanns det mycket stora arealer ungskog i behov av röjning i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Med nya ögon mot stormen : Krisberedskap, ansvar och lärande ur ett medborgarperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mattias Svensson; [2009]
  Nyckelord :stormen Gudrun; stormen Per; krisberedskap; ansvar; lärande;

  Sammanfattning : The aim of this essay is, due to a noted lack of earlier research together with an even more accentuated responsibility regarding the matter in question, to study the citizens’ preparedness for crisis. Starting out from a number of questions regarding the citizens’ responsibility andlearning from the hurricanes Gudrun and Per, the discussion concerns the terminology ofcrisis together with the question of responsibility and learning from experience. LÄS MER

 4. 4. Hur olika skogsägarkategorier har försett sig med underlag för beslut och åtgärder efter stormen Gudrun : en jämförelse av medlemmar och icke-medlemmar, åbor och utbor samt kvinnor och män

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Veronica Linde; [2007]
  Nyckelord :beslutsunderlag; enkätstudie; Götaland; information; rådgivare;

  Sammanfattning : During the 8th and 9th of January 2005 a devastating storm named Gudrun entered the south of Sweden and a big part of the forest owners got their forests damaged. The study objective was to investigate on which basis and how the affected forest owners made their managment decisions immediately after the storm and if there are any differences between different categories of forest owners. LÄS MER

 5. 5. Konceptstudie av kombinerad nödgenerator-trädgårdsredskap : Concept Study of a Combined Emergency Generator-Garden tool

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Magnus Ödkvist; [2005]
  Nyckelord :Hubka; Tjalve; systematisk konceptutveckling; datummetoden;

  Sammanfattning : The present study concerns a concept development of a product idea that Bengt Magnuson, associate professor, had when a heavy storm caused a widespread power failure of long duration. With a basic power-producing unit one should be able to get through a power loss. LÄS MER