Sökning: "gudsbild"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet gudsbild.

 1. 1. Gud i ett kalejdoskop : en studie om gudsbilder före och efter exilen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Noomi Krogevoll; [2021]
  Nyckelord :Gamla testamentet; Psaltaren; Gudsbild; Exilen; Litterär analys; Kungapsalm; Klagopsalm;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att undersöka gudsbilden i Psaltaren med utgångspunkt i de förexiliska psalmerna 18 och 63 samt de efterexiliska psalmerna 74 och 101. Deras olika genrer, kungapsalm och klagopsalm, kommer att undersökas för att se om det har någon påverkan på de gudsbilder som framträder. LÄS MER

 2. 2. ”Som en käftsmäll med Gud” : En kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ilona-Sisko Nilimaa; Moalius Annica; [2020]
  Nyckelord :AA; Anonyma alkoholister; Norrland; tolvstegsmetoden; unga vuxna; missbruksbehandling; religion; gudsbild;

  Sammanfattning : Som en käftsmäll med gud – en kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden är en studie vars empiriska grund vilar på kvalitativa intervjuer med fyra informanter bosatta i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län. Dessa har samtliga påbörjat en missbruksbehandling med hjälp av tolvstegsmetoden innan de fyllt 30 år. LÄS MER

 3. 3. En lidande mänsklighet och en lidande Gud : En feministisk analys av Dorothee Sölle och Jürgen Moltmann

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Olivia Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Suffering; apathy; apatheia; interpretation of God; Dorothee Soelle; Jürgen Moltmann; Lidande; apati; apatheia; gudsbild; Dorothee Sölle; Jürgen Moltmann;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore questions regarding the concept of suffering and the relationship between a suffering world and a suffering God. The theology of Dorothee Soelle and Jürgen Moltmann are presented and then analysed through the feminist-theological lens of Rita Nakashima Brock and Rebecca Ann Parker. LÄS MER

 4. 4. Troende individers anknytningsmönster i barndomen och deras relation till Gud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Mathilda Urberg Ramos; [2020]
  Nyckelord :Religion; anknytning;

  Sammanfattning : Forskning har visat på likheter mellan anknytning till föräldrar i barndomen och troendes relation till Gud i vuxen ålder, samt att otrygga individer ofta har intensiva religiösa omvändningar som påverkar deras tro på Gud. Syftet med denna studie är att undersöka likheter mellan anknytning till föräldrar och anknytning till Gud bland troende individer. LÄS MER

 5. 5. Gudsbilder i kyrkohandboken : En komparativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Johan Norberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkohandboken; Svenska kyrkan; gudsbild; feministteologi; apofatisk teologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the image of God in the common worship liturgy book that was taken into use by the church of Sweden in the year of 2018 and compare it with the image of God in the previous common worship book which was released in 1986. The end result shows that the big difference between these two liturgy books is that the liturgy book released in 1986 presents an image of God that focuses on the gender of God. LÄS MER