Sökning: "guerilla marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden guerilla marketing.

 1. 1. Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? En studie utifrån Dimensions of Brand Personality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Öberg; Ellen Frick; Simon Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Marketing; Dimensions of Brand Personality; guerrilla marketing; brand personality; creative marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Kan gerillamarknadsföringsmetoder ha personligheter? - En studie utifrån Dimensions of Brand Personality.” Seminariedatum: 2017-06-02 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Simon Ekholm, Ellen Frick, Lina Öberg Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Marknadsföring, Dimensions of Brand Personality, gerillamarknadsföring, varumärkespersonlighet, kreativ marknadsföring Syfte: Att undersöka om de olika gerillamarknadsföringsmetoderna kan associeras till någon speciell personlighet utifrån Jennifer Aakers teori om Dimensions of Brand Personality. LÄS MER

 2. 2. Som en blixt från klar himmel - En kvalitativ studie om företeelsen blixtkampanj ur ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Fogde; Emma Jungerth; [2017]
  Nyckelord :Digital marketing; Viral marketing; Guerilla marketing; Real-time marketing; Information overload; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka den relativt nya företeelsen blixtkampanj. Begreppet har under senaste tiden florerat i branschpress men saknas i den akademiska forskningen. Bristen av tidigare forskning kring begreppet har legat till grund för denna studies syfte. LÄS MER

 3. 3. Företags upplevelser av gerillamarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Melin; Martin Ejresjö; [2014]
  Nyckelord :gerillamarknadsföring; upplevelse;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där möjligheten för marknadsförare att nå konsumenter aldrig varit större och dagligen utsätts svenska konsumenter för cirka 1 500 reklambudskap. Att det blivit lättare att nå ut för marknadsförare har därmed också bidragit till att det blivit svårare att nå fram med sitt budskap än det varit förut. LÄS MER

 4. 4. Vad förväntade du dig egentligen? : En studie om förväntningar på gerillamarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Evestål; Annie Karlsson; Axel Nordgärd; [2014]
  Nyckelord :Expectations; Guerilla marketing; Quality; Needs.; Förväntningar; gerillamarknadsföring; kvalitet; behov.;

  Sammanfattning : Inledning: En förväntning är en sinnesstämning som människor känner kring något eller någon innan de kommer i kontakt med objektet. Detta grundar sig i många fall i en positiv känsla över hur något kommer att bli och har vissa krav som den ämnar leva upp till. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar Gerillamarknadsföring Generation Y? : En studie av Gerillamarknadsföringens påverkan på Generation Y.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Gimdal; Max Johnson; [2013]
  Nyckelord :Marketing; Guerrilla Marketing; Generation Y; Advertising; Word-of-mouth; Buzz-marketing; Brand attitude; Brand engagement; commitment online; communication; Marknadsföring; Gerillamarknadsföring; Generation Y; Annonsering; Word-of-mouth; Buzz- marknadsföring; varumärkesattityd; varumärkesengagemang; engagemang online; kommunikation;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Hur påverkar Gerillamarknadsföring Generation Y? Ämne/Kurs:  Företagsekonomi - KandidatuppsatsHandledare:  Lars HaglundNyckelord: Marknadsföring, Gerillamarknadsföring, Generation Y, Annonsering, Word-of-mouth, Buzz- marknadsföring, varumärkesattityd, varumärkesengagemang, engagemang online, kommunikation.Bakgrund: Marknadsföring handlar om att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer. LÄS MER