Sökning: "guess"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet guess.

 1. 1. Hur använder man x egentligen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Agnes Wallgren; [2023-04-19]
  Nyckelord :Bokstavssymboler; Algebra; Variabler; Elever; Matematik; Uppfattningar; Svårigheter; Missuppfattningar; Elevförståelse.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate whether students understanding of letter symbols in algebra has changed since Dietmar Küchemanns study in 1976, as well as to see whether teachers’ view on students understanding and their misconceptions correlate with the test results shown by the students. To be able to measure the students understanding, the same test that Küchemann used in 1976 was used on students aged 15/16 today (although on a much smaller scale), and the results were then analysed, and the students were categorised into different levels of understanding, based on the descriptions of the levels made by Küchemann in 1981. LÄS MER

 2. 2. Negotiating Gender and Sexual Norms: Queer Women and Non-Binary Individuals' Experiences and Semiotic Interpretations on Heteronormative Dating Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Eloise Rose Félicie Lanoir; [2023]
  Nyckelord :Dating Applications; Queerness; Heteronormativity; Gender Norms; Semiotic Interpretation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores how queer women and non-binary individuals navigate gender norms and heteronormativity on dating apps. It also gives insights about how queer women and gender non-conforming users semiotically perceive and interpret gender and sexuality through online profiles. LÄS MER

 3. 3. Forest growth under future climate change in the context of bioenergy – case studies of combined heat and power plants in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Chi Yuen Hui; [2023]
  Nyckelord :Physical Geography; Climate Change; Ecosystem Modelling; LPJ-GUESS; BECCS; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The pressure to achieve net-zero emissions has pushed for new technologies including carbon capture and storage (CCS) based on the combustion of biomass (BECCS). While bioenergy is a relatively mature industry in Sweden, the addition of CCS may increase the demand for local biomass. LÄS MER

 4. 4. ”Jag testade mig lite fram…” : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 använder sig av problemlösningsstrategier för att lösa matematiska problem och vad som påverkar deras val av strategi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Edgarsson; [2023]
  Nyckelord :problem solving; problem-solving strategies; students solutions; influence on choice of strategy; primary school; problemlösning; problemlösningsstrategier; elevers lösningar; påverkan på val av strategi; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur sju elever i årskurs tre löser matematiska problem och varför de väljer att göra så. Syftet uppfylls genom tre frågeställningar som berör vilka strategier eleverna använder, hur den valda strateginanvänds och vad som påverkat elevernas val av strategi. LÄS MER

 5. 5. Machine learning based Topology Optimization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Hållfasthetslära; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lina Wihrén; [2023]
  Nyckelord :Machine learning; Topology Optimization; Artificial neural networks; Micromobility vehicles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to find a design suggestion for the chassis of a new micromobility vehicle developed by the company LEVTEK SWEDEN AB by using a multiple load, compliance based topology optimization. For this purpose, 9 static load cases are suggested, 4 of which have been derived from dynamic scenarios using an equivalent static load inspired approach based on free-body diagrams. LÄS MER