Sökning: "guide"

Visar resultat 11 - 15 av 3894 uppsatser innehållade ordet guide.

 1. 11. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 2. 12. Vad ska vägleda dig i en 3D-labyrint? : En kvalitativ studie av spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Riday Ahammed; Yannick Osheko; [2022]
  Nyckelord :Wayfinding aids; Breadcrumb trails; Sounds; Markers; Spatial memory; Vägledningshjälpmedel; Spår; Ljud; Markeringar; Spatialt minne;

  Sammanfattning : Det finns olika variationer av vägledningshjälpmedel som hjälper spelaren att navigera sig i en 3D-omgivning. I denna kvalitativa studie kommer det undersökas hur spår, ljud och markeringar som vägledningshjälpmedel kan stödja en spelare i en 3D-labyrint. LÄS MER

 3. 13. Hur arbetar banker med hållbarhetvid kreditgivning till fastighetsbolag : En studie som omfattar både banker ochfastighetsbolags perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Christopher Andersson; Viktor Olsen; [2022]
  Nyckelord :Banking; Lending; Real Estate Companies; Relationship; Sustainability.; Banker; Fastighetsbolag; Hållbarhet; Kreditgivning; Relation.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur arbetar banker i sin relation till fastighetsbolag med hållbarhet vid kreditgivning? Syfte: Syftet med studien är att beskriva och skapa en större förståelse för hur banker i sin relation till fastighetsbolag arbetar med hållbarhet vid kreditgivning. För att få en större förståelse avser vi även att se detta utifrån fastighetsbolagens perspektiv. LÄS MER

 4. 14. Normative Power Europe - Nonsense? A Role Theoretical Approach to EU-Africa Relations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paul Dybjer; [2022]
  Nyckelord :EU; EU-Africa relations; role theory; EU role conceptions; normative power; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is often characterised as a normative power; an actor that is driven by values and principles such as democracy, liberty, peace and the rule of law. This thesis investigates whether the European Union perceives itself as such through a qualitative case study of how the EU perceives its role in Africa. LÄS MER

 5. 15. Pensionärer, pandemin och sociala medier : En kvalitativ studie om kvinnliga pensionärers användande av sociala medier under pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Israelsson; Linnea Thor Andersson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; social media; uses and gratifications; pensioners;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social media was used by Swedish female pensioners during the Covid-19 pandemic and what significance it has had to them. During the pandemic, many elderly people, who have been considered a risk group for the disease, have had to isolate themselves in their homes to avoid getting ill. LÄS MER