Sökning: "guide"

Visar resultat 16 - 20 av 3894 uppsatser innehållade ordet guide.

 1. 16. Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Brüning; Maximilian Ceplitis; Oscar Österberg; [2022]
  Nyckelord :Entreprenörer; Affärsänglar; Förtroende; Investeringsbeslut; Startups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut? Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet. Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. LÄS MER

 2. 17. Smart Parking Assisting System

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shankara Sree Vatsava Garisa; Dinesh Chakravarthi Konanki Rangaiahgari; [2022]
  Nyckelord :Garage; Guiding; LEDs; Parking; Sensors; Skewed.;

  Sammanfattning : Cars and other automobiles are used for transportation every single day all over the world. Almost ninety percent of the households have access to at least one car. Along with this, the chance of getting into an accident has also risen. Our objective is to deal with the case of parking. LÄS MER

 3. 18. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. LÄS MER

 4. 19. Maintain multiple microservices without compromising the autonomy of Agile teams : Developing a strategy for increased productivity in maintenance of microservices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Eric Söderqvist; Daniel Göthe; [2022]
  Nyckelord :Microservices; Collaboration; Maintenance; Autonomous teams; Communication; Agile;

  Sammanfattning : When adopting a microservice architecture, maintenance is needed to keep the system working. Maintenance can sometimes involve more than one team that needs to collaborate in order to fix a maintenance issue. This procedure requires coordination and correspondence between teams which can have a negative impact on the autonomy of the teams. LÄS MER

 5. 20. Undersökning av induktionshärdning för automatiserad processtyrning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Morgan Sten; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport granskar hur härdzonen hos vevaxlar påverkas av ändrade processparametrar i induktionshärdningsprocessen. Uppvärmningsdelen av härdningsprocessen har studerats med en infraröd värmekamera för att se hur temperaturkurvorna varierar när processparametrar ändras. LÄS MER