Sökning: "guide"

Visar resultat 21 - 25 av 3894 uppsatser innehållade ordet guide.

 1. 21. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; droptest;

  Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER

 2. 22. A Design Science Research Approach to Prove Meme Ownership: a Designed Artefact Utilising NFTs and Affordances

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Zacharias Sundlöf; [2022]
  Nyckelord :design science research; blockchain; NFT; NFTs; meme; memes; digital ownership; affordance theory; affordance based design; design science;

  Sammanfattning : A rising problem exists regarding the ownership of memes. This research proposes a solution consisting of an IT artefact that solves this problem by utilising design science research in combination with affordance theory and non-fungible tokens (NFTs). LÄS MER

 3. 23. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 4. 24. The perceived value of place brand ecosystems : An exploratory research on tourist preferences

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Place branding; Place brand ecosystems; Tourist preferences; Tourist perceptions;

  Sammanfattning : In the pursuit of attracting more tourists in a market where competition is growing on a global scale, place branding has become increasingly more common. An underexplored alternative within the place branding literature is place brand ecosystems, and how they can create value for both the place brand itself as well as the tourists that travel there. LÄS MER

 5. 25. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER