Sökning: "guipure ground lace"

Hittade 1 uppsats innehållade orden guipure ground lace.

  1. 1. Conservation of Lace – To Conserve and Support Guipure Lace

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Amanda Fredriksson; [2021-07-16]
    Nyckelord :bridges; bars; buttonhole stitch; blanket stitch; lacemaking; guipure ground lace; textile conservation;

    Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2021:11.... LÄS MER