Sökning: "guitar hero"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden guitar hero.

 1. 1. Playing Games

  C-uppsats,

  Författare :Johan Gund; [2010]
  Nyckelord :Guitar Hero; Datorspel; IT; Musik; Trumset; Notläs;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie har varit att utreda huruvida Guitar Hero skulle kunna användas i trumsetsundervisning. Finnsdet likheter mellan de kompetenser som behövs för att spela Guitar Hero och för att spela trummor? Den metod som haranvänts är experiment med observation och kompletterande enkät. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar jag ett spel där spelarens huvudsakliga sysselsättning är att måla? : Reflektioner kring arbetet med spelet ”Art Hero”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Björn Öjlert; [2008]
  Nyckelord :Speldesign; Konst; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar frågan: ”Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå detta?” Metoden jag använde för att ta reda på detta var att utveckla spelet Art Hero som låter spelaren måla en förenklad version av några av historiens mest kända verk. Knepet är dock att det inte är den förenklade versionen som träder fram under penseln utan originalverket. LÄS MER

 3. 3. Spelet om spelandet : En medieetnografisk studie av barns dataspelande på en fritidsklubb

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Peter Brandberg; [2008]
  Nyckelord :media ethnographic; participatory observation; ludology; applied ludology; video game; game studies; guitar hero; children; after school recreation centre; situated play;

  Sammanfattning : AbstractTitle: The game of playing: A media ethnographic study of children playing videogames on a Swedish after school recreation centre. Spelet om spelandet: En medieetnografisk studie av barns dataspelande på en fritidsklubb. LÄS MER

 4. 4. Gitarr + Plattformsspel = Sant : Vilka fördelar och nackdelar har införandet av en från konventionerna för genren avvikande spelkontroll på speldesignen i ett plattformsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Mårten Brüggemann; [2007]
  Nyckelord :Alternativa kontrollsystem; gitarrkontroll; plattformsspel; handkontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid Högskolan i Skövde. Verket är ett datorspel som skapades med syftet att experimentera med icke konventionella kontrollsystem. En stagnation i utvecklingen av den konventionella handkontrollen har kunnat anas i de senaste konsolgenerationsskiftena. LÄS MER