Sökning: "gul lök"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gul lök.

 1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Fysiologiska effekter av lök : nyttiga eller toxiska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Ekström; [2015]
  Nyckelord :lök; antimikrobiell; antioxidativ; hemolys; cytotoxisk; hund; lantbruksdjur; onion; antimicrobial; antioxidative; hemolysis; cytotoxic; dog; farm animals;

  Sammanfattning : Lökarterna som tas upp i denna litteraturstudie är främst gul lök (Allium cepa) och vitlök (Allium sativum), men också dagglök (Allium flavum). Syftet är att ta reda på hur farliga ämnena i lök är, om de negativa effekterna överväger de positiva, hur djurslagsskillnader ter sig, om det spelar någon roll hur löken är tillagad och vilka symptomen på lökförgiftning är. LÄS MER