Sökning: "gula armen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden gula armen.

  1. 1. Den gula armén och dess svenska hjältar : föreställda gemenskaper och nationalism i krönikörernas bevakning av fotbolls-VM

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Viktor Adolfsson; [2010]
    Nyckelord :fotboll; identitet; krönikor; nationalism; sportjournalistik;

    Sammanfattning : Denna uppsats i journalistik handlar om hur bevakningen i kvällstidningarnas sportbilagor av det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2002 och 2006 och mer specifikt hur krönikorna i dessa tidningar skapar en svensk identitet och om dessa innehåller spår av nationalism. Uppsatsen utgår från norske antropologen Thomas Hylland Eriksens teorier om etnicitet, föreställda gemenskaper och nationalism samt tidigare forskning kring Vi och Dom i medier. LÄS MER