Sökning: "guldmyntfot"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet guldmyntfot.

  1. 1. Var det New Deal som tog USA ut ur den stora depressionen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

    Författare :Oskar Hansson; [2012]
    Nyckelord :Finanskris; kris; depression; den stora depressionen; FED; Roosevelt; Hoover; monetarism; guldmyntfot; Harrison; Friedman; Romer; Rothbard; Temin; Eichengreen; Norberg; Federal Reserve; krasch; börskrasch; Schwartz; NIRA; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den stora depressionen är fortfarande högaktuell. Det stimulanspaket som nu genomförs i USA, genomförs eftersom det finns en bred uppfattning om att New Deal fungerade. Men förklaringarna på vad som hände under depressionen skiljer sig åt. Allmänhetens bild av den stora depressionen skiljer sig ofta från experternas. LÄS MER