Sökning: "gummi nackdelar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden gummi nackdelar.

 1. 1. Effektivisering av materialflöden och lagerhantering. : En fallstudie på Gislaved Gummi AB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jennie Blomqvist; Charlotte Håkansson; [2015]
  Nyckelord :Materialhantering; lagerplacering; identifiering av material; spårbarhet; informationssystem; flödeseffektivitet; lageroptimering; personalansvar;

  Sammanfattning : Abstract: Fallstudiens syfte är att skapa förståelse hur ett fallföretag hanterar sitt material;genom lagerhantering och materialflöde. Målsättningen är att minska de internakostnaderna, minska bristfällig kvalitet, öka användandet av ett genomgående informationssystem samt optimera de materialkvantiteter som företaget dagligen hanterar. LÄS MER

 2. 2. EPDM-gummigranulat : som material, egenskaper och möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Karin Gabert; [2012]
  Nyckelord :EPDM granulat; gummigranulat; EPDM-gummi; markmaterial; markbeläggning; ytbeläggning; gummimaterial; slitlager;

  Sammanfattning : EPDM-gummigranulat är ett för Sverige relativt nytt material som fått en snabbt ökad användning inom bland annat anläggningen av utemiljöer. EPDM-gummit (Eten-Propen-Diengummi) som granulatet tillverkas av har flera goda egenskaper som bland annat UV-, värme-, och väderbeständighet, vilket gör granulatet till ett mycket användbart material i utemiljön. LÄS MER

 3. 3. Halkfri sko : Utveckling av ett inbyggt och aktiverbart halkskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Lord; Björn Micalsen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Halkolyckor på is sker varje år och drabbar både människor och samhälle negativt. Projektets mål var därför, i samarbete med Sakta AB, att ta fram en sko med inbyggt halkskydd. Denna sko skulle kunna användas både inom- och utomhus. Målgruppen för projektet var i första hand äldre människor med relativt god ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Vattenskärning : Teknologin och dess tillämpningsområden

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Sami A Österman; Shirish Kumar; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vattenskärning anses generellt vara en mångsidig bearbetningsteknik med en mängd tillämpningsområden. Ren vattenskärning gör det möjligt att skära i mjuka material som gummi, medan tillsatt abrasivmedel tillåter skärning av bland annat stål och keramik. Skärningen lämnar inga restspänningar eller någon värmepåverkan i materialet. LÄS MER