Sökning: "gummi-tarzan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gummi-tarzan.

  1. 1. Vägen ut : Förtryck och frihet i några böcker av Ole Lund Kirkegaard

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

    Författare :Gustav Bolin; [2007]
    Nyckelord :Kirkegaard; frihet; förtryck; makt;

    Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker frihetsproblematiken i några böcker av Ole Lund Kirkegaard,främst i Gummi-Tarzan och Robban och alla de andra polarna, men också i Tarzan, Leo och någratill. Mer specifikt undersöks hur karaktärer kan bli fria och hur en önskvärd frihet ser ut, enligtintentionen som står att finna i de olika texterna. LÄS MER