Sökning: "gurlesk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet gurlesk.

 1. 1. Intellektuella horor och Daddy’s Girls : – om skeva flickor, femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs pjäs Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Thea Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; femininet; skevteori; skeva flickor; gurlesk; genusvetenskap; genus; queer; queer läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Textfragment och kroppsmaterial : En analys om kroppens gestaltning och gränsöverskridande i Drömfakulteten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Valerie Solanas; Mikhail Bachtin; Russo; grotesque; female grotesque; femininity; queer theory; Scum Manifesto; Sara Stridsberg; Drömfakulteten; Valerie Solanas; Scum Manifest; Michail Bachtin; kvinnliga grotesken; grotesken; gurlesk;

  Sammanfattning : This study aims to examine the norm-breaking body in Sara Stridsbergs literary fantasy Drömfakulteten (2006) or The Faculty of Dreams (English translation, 2019) which explores Valerie Solanas’ life. Solanas is known for the feminist text SCUM Manifesto (1968, Swedish translation, 2003) and for shooting the artist Andy Warhol. LÄS MER

 3. 3. Det kan inte bli för mycket rosor : Gurlesk estetik i diktverket Älvdrottningen av Eva-Stina Byggmästar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Gurlesk; Skevhetsteori; Femininitet; Eva-Stina Byggmästar; Älvdrottningen;

  Sammanfattning : Studien belyser hur Eva-Stina Byggmästars diktverk Älvdrottningen förhåller sig till den gurleska estetiken. Den gurleska estetiken visar sig i form av olika faktorer så som samkönad sexualitet, maximalism, femininitet, intertextualitet och flickrummet. LÄS MER

 4. 4. En egen simbassäng - om skevhet, gurlesk och skam i Den amerikanska flickan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :gurlesk; skevhet; skam; Monika Fagerholm; Maria Margareta Österholm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rakbladsvass femininitet - Monstruöst flickskapande i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lio Fridmar; [2017]
  Nyckelord :barnlitteratur; feminism; femininitet; monster; skevteori; skevhet; queerteori; gurlesk; flickor; flickforskning; litteratur; engelsforstrilogin; cirkeln; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Flickskap är något som görs, och går att göras både ”rätt” och ”fel”. I denna studie syftar jag till att undersöka hur huvudkaraktären Linnea i Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin förhåller sig till detta skapande och hur hon gör femininitet. LÄS MER