Sökning: "gustav ståhl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden gustav ståhl.

 1. 1. A Comparative Analysis of Sweden’s Humanitarian Aid between the 1970s and today : A Case Study of Ethiopia

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Victoria Warkander; [2021]
  Nyckelord :neutrality; strategy; Ethiopia; Sweden; humanitarian aid; liberalism; realism;

  Sammanfattning : Ethiopia was one of the first two countries that Sweden gave humanitarian aid to. In this thesis, Ethiopia is used as a case study to understand how the strategy of Sweden’s humanitarian aid has changed over the past fifty-years. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSE AV BEMÖTANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Lenner; Gustav Mattsson Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Encounter; experience; emergency room; communication; health professionals; patient.; Bemötande; upplevelser; akutmottagning; kommunikation; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : The climate at the emergency room is stressful and the staff is under high pressure. Communication between staff and patients is suffering from this and the number of complaints about communication has increased in Sweden. Patients want to be seen as human beings, taken seriously and given attention. LÄS MER

 3. 3. ITREA – Utveckling av framtidens digitala annonseringsplats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Axelsson; Sebastian Bucht; Michelle Hellmark Carrasco; Gustav Fridell; Sofia Hagel; Pontus Larsson; Jonas Olaussen; Erik Ståhl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve three criteria; high usability, good user experience and high credibility. LÄS MER

 4. 4. Bilders påverkan på ett företags varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gustav Jonsson; Linn Ståhl; [2016]
  Nyckelord :Brand Equity; Aaker; Instagram; Marketing; Social Media; Varumärkeskapital; Aaker; Instagram; Marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Användningen av sociala medier för att framföra budskap i form av bilder, fortsätter att ökavarje år. Foton anses kunna förmedla ett kraftfullare meddelande och på en mindre yta,jämfört med text. Dock är det svårare att exakt kunna precisera hur bilder som publicerasuppfattas av mottagarna, då varje person gör sin egna fria tolkning. LÄS MER

 5. 5. Twitter förutsäger OMXS30? : En studie om sentimentanalys och förutsägande av OMXS30

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ståhl; Gustav Lantell; [2016]
  Nyckelord :Sentimentanalys; textanalys; OMXS30; Twitter; sociala medier; avkastning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om sentimentet bland svenska Twitteranvändare kan vara en förutsägande faktor för förändringar av OMXS30. Studiens tillvägagångssätt är av kvantitativ sort där ett datorprogram skapas, vars uppgift är att hämta samt analysera data i realtid rörande sentimentet på Twitter. LÄS MER