Sökning: "gustav vasa"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden gustav vasa.

 1. 1. Karl X Gustav, Fem gestaltningar genom tiden : En studie i hur 1600-tals kungen Karl X Gustav har gestalts i historieböckerna från åren 1855, 1924, 1958, 1984 & 2009

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2021]
  Nyckelord :Karl X Gustav; biografier; litteraturanalys; historieskrivande;

  Sammanfattning : Charles X Gustav was a Swedish king during the 17th century and mostlyremembered for his military camping to take control of the Baltic Sea. As oflate, Charles X has not been as well mentioned as other monarchs in Swedishhistory (such as Gustav Vasa or Charles XII). LÄS MER

 2. 2. En ungdomsverksamhet för marinen : En studie av hur Sjövärnskårens ungdomsverksamhet bidrar till marinens personalförsörjning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Bergström; David Stocke; [2020]
  Nyckelord :sea cadet corps; youth activity; Navy; personnel provision; Sjövärnskåren; ungdomsverksamhet; marinen; personalförsörjning;

  Sammanfattning : Rekrytering till flottan har alltid varit en utmaning. Sedan Gustav Vasa grundlade svenska flottan 1522 så har målet varit att rekryteringen ska ske på frivillig bas. Sedan 1930-talet har Sjövärnskåren genomfört utbildning av ungdomar som syftar till att förbereda dem för ett yrke inom marinen. LÄS MER

 3. 3. Gustav Vasa - folkhjälte eller tyrann? : Historieskrivning kring Gustav Vasa mellan 1920-2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mattias Wattsson; [2020]
  Nyckelord :Gustav Vasa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Gustav Vasa – folkhjälte eller tyrann? Historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan 1920-2018. Denna uppsats har som syfte att se utvecklingen i historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan åren 1920-2018. LÄS MER

 4. 4. Jakob på tapeten : En svit renässanstapeters motiv och roll vid Vasahovet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Madsén; [2020]
  Nyckelord :Woven Tapestries; Tapestry; Jacob; Patriarch; Old Testament; Vasa court; Sweden; Royal Collections; Renaissance; Flanders; Brussels; Conspicuous consumption; Gustav I; Gustav Vasa; Gustav I; Historien om Jakob; Vävda tapeter; gobelänger; renässansen; Vasahovet; Flandern; Bryssel; Kungliga Husgerådskammaren; statuskonsumtion;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the role of renaissance tapestries in the Vasa court. The basis of the examination is two woven renaissance tapestries depicting the Old Testament Story of Jacob. This study uses iconography to analyze the depiction in comparison to other similar Story of Jacob portrayals. LÄS MER

 5. 5. Multimodal design för lärande i utställningsmiljö : En studie om sinnen som modaliteter och dess kommunikation i ett historiskt rum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Nolåkers; [2019]
  Nyckelord :Exhibition; Learning; Multimodal; Senses; Spatial design; Information Design; Utställning; Lärande; Multimodal; Sinnen; Rumslig gestaltning; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Gustav Vasa-föreningen planerar att bygga en utställning för att främja kulturlivet och öka lärandet kring Gustav Vasas ledning på 1500-talet. Förhoppningen är att genom utställningen kunna agera som en förlängd arm till skolorna i Strängnäs kommun i form av studiebesök. LÄS MER