Sökning: "gut microbiota"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden gut microbiota.

 1. 1. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Miranda Blad; [2019]
  Nyckelord :tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Sammanfattning : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. LÄS MER

 2. 2. Kan probiotika lindra depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Eckered Göransson; [2019]
  Nyckelord :Probiotics; Gut microbiota; Depression; Gut-brain axis; Probiotika; Tarmflora; Depression; Tarm-hjärn axeln;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat ett samband mellan vår tarmflora och vår fysiska hälsa, och idag görs även mycket forskning på om den även kan påverka vår mentala hälsa. Idag lider över fyra procent av världens befolkning av depression, och den här litteraturstudien har, genom att analysera sju studier och deras resultat, försökt få svar på frågan om probiotika kan lindra depression. LÄS MER

 3. 3. Probiotics : how does it affect our health?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Sammanfattning : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. LÄS MER

 4. 4. The impact of prebiotic supplementation in piglets and its effect on learning and memory

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kirste Mccrea; [2018]
  Nyckelord :Pigs; ; T-maze; ; Microbiota-gut-brain-axis; ; Beta-glucan; ; Cognition;

  Sammanfattning : The microbiota-gut-brain axis is known to have the ability to influence host physiology and behaviour. Studies have demonstrated an impact from gut microbiota on a variety of behaviours, such as learning and memory, largely through the use of rodent models. LÄS MER

 5. 5. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Medved; [2018]
  Nyckelord :tarmmikrobiota; hund; råutfodring; barf; färskfoder; naturlig; diet; sjukdomar;

  Sammanfattning : The interest in raw feeding of dogs has increased significantly in recent years, and the interest to ease or prevent common health problems in dogs with diet has become a trend. The gut microbiota has a role in common diseases such as allergy and inflammatory bowel disease (IBD) and it also has a role in the immune system. LÄS MER