Sökning: "gutenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet gutenberg.

 1. 1. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Generation of random numbers from the text found in tweets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Gutenberg; Emil Olin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Random numbers are integral to many areas of computer science, it is used in everything from video games to encryption of important messages and simulations. These numbers are often generated by mathematical algorithms and it is highly important for these generators to generate numbers that are truly random and unpredictable, as patterns, cycles or other discrepancies might at worst cause serious security flaws that can be exploited. LÄS MER

 3. 3. OANSVARIG, EGOISTISK OCH NAIV. En kritisk diskursanalys av framställningen av överskuldsatta föräldrar på tv-programmet Lyxfällan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Björkman Gutenberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :överskuldsatta; reality-tv; diskurser; social klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt analysera hur överskuldsatta och socioekonomiskt utsatta föräldrar framställs på tv-programmet Lyxfällan. Vidare var syftet att utifrån detta försöka identifiera och analysera vilka diskurser om denna grupp som blir synliga i Lyxfällan. LÄS MER

 4. 4. Classification of Fiction Genres : Text classification of fiction texts from Project Gutenberg

  Master-uppsats,

  Författare :Rolf Bucher; [2018]
  Nyckelord :text; classification; genre; machine; learning; supervised; Gutenberg; fiction;

  Sammanfattning : Stylometric analysis in text classification is most often used in authorship attribution studies. This thesis used a machine learning algorithm, the Naive Bayes Classifier, in a text classification task comparing stylometric and lexical features. LÄS MER

 5. 5. En utmanad elit : Politiken och litteraturen antar form i 1790-talets England

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :David Malm; [2016]
  Nyckelord :England; 1790s; revolution controversy; literature; anti-Jacobinism; media history; public sphere; Sunday schools; education; Anti-Jacobin; or; the weekly examiner;

  Sammanfattning : In the midst of Frances revolution, and the shockwaves it sent all over Europe and further, another revolutionary change took place. It was the threat of literature. LÄS MER