Sökning: "gym"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet gym.

 1. 1. Designing and evaluating a free weight training application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Joakim Rudberg; Dominika Motylinska; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; User Experience UX ; Internet of Things IoT ; Multi- Camera Positioning; Fitness Apps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Physical activity plays a significant role in people's health, and the market for fitness apps is today a large growing market. This thesis work was conducted in conjunction with Advagym, Sony's connected gym solution that tracks activity using IoT sensors mounted on fitness machines to log detected exercises in a smartphone app. LÄS MER

 2. 2. Motivation till gymträning i det moderniserade samhället : En kvantitativ tvärsnittsstudie om behovstillfredsställelse och motivation i förhållande till gymträning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Lebisch; Tobias Ingman; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-determined motivation; Controlled motivation; Need satisfaction; Gym training; Self-Determination Theory; Motivation; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation; Behovstillfredsställelse; Gymträning; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvantitativa tvärsnittsstudie var att undersöka medierande effekter av självbestämmande respektive kontrollerad motivation kopplat till förhållandet mellan behovstillfredsställelse och träning på gym. Detta baserat på tidigare forskning och med analytisk utgångspunkt i självbestämmandeteorin. LÄS MER

 3. 3. Gruppträning, det är väl bara sånt som tjejer och morsan håller på med? : En kvalitativ intervjustudie om gruppträning och normer sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Björkenstam; [2021]
  Nyckelord :Group fitness; Gym; Gender;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore which factors might affect participation in group fitness classes from a gender perspective. This was achieved through qualitative interviews with group fitness instructors at a local gym in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Getting Fit From The Living Room : A qualitative study on how the digitalization of fitness services have impacted the customer experience

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jenny Månsson; [2021]
  Nyckelord :Customer experience; Customer journey; Touchpoints. Digitalization; Fitness industry; Fitness services.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to get insights in how the digitalization of fitness services has affected the customer experience, this with a focus on fitness services such as dance classes and PT-sessions online.  Theoretical background The theory has its foundation in both the customer journey where different touchpoints are perceived and the factors affecting the customer experience. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Svensson; [2021]
  Nyckelord :Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. LÄS MER