Sökning: "gymnasial yrkesutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden gymnasial yrkesutbildning.

 1. 1. Att utveckla en yrkesidentitet genom reflektion : - En studie om hur gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet reflekterar om genomförda aktiviteter i barngrupp och hur reflektionsprocessen kan stödjas i undervisningen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Nyberg; [2020]
  Nyckelord :reflektion; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie är yrkesdidaktisk och praktiknära med ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt metodologiskt ramverk. I studien undersöks på vilka kvalitativt skilda sätt elva elever på barn- och fritidsprogrammet (gymnasieskola) erfar och hanterar reflektion om genomförda aktiviteter med en grupp barn. LÄS MER

 2. 2. Kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL : Rättssäker och likvärdig betygssättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :APL; vocational education; follow-up; process; systematically and visibility of knowledge; APL; arbetsplatsförlagt lärande; gymnasial yrkesutbildning; uppföljning; bedömning; lärande; bedömningspraktik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och analyseras kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL för att få en rättssäker och likvärdig betygsättning. Jag har undersökt sex yrkeslärare inom gymnasial yrkesutbildning på handels- och administrationsprogram om deras bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). LÄS MER

 3. 3. Bedömning av lärande på arbetsplats - möjlighet eller begränsning? : En studie om hur yrkeslärare uppfattar bedömning i det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial yrkesutbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Nyberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; bedömning; bedömningspraktik; gymnasial yrkesutbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras vad ett antal yrkeslärare uppfattar som kvalitet, möjligheter och begränsningar i bedömning av lärande och hur de värderar sin egen bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) inom gymnasial yrkesutbildning. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och resultatet visar att yrkeslärarna som ingått i studien anser att en tydlig och genomskinlig bedömning för både handledare och elev, att goda förberedelser och efterarbete, att apl-besök och trepartssamtal samt likvärdig bedömning är viktiga pusselbitar för att bedömning av kvalitet ska kunna göras i samband med apl. LÄS MER

 4. 4. Hur utvecklas och upplevs yrkesidentitet inom gymnasial yrkesutbildning? : En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :Situerat lärande; yrkesutbildning; lärlingsutbildning;

  Sammanfattning : Att utveckla en yrkesidentitet som en del av en bredare identitetsutveckling ses som ett viktigt mål för unga individer. Detta är också ett uttalat syfte med den utbyggnad som skett av arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom den svenska gymnasieskolan sedan Gy 2011. LÄS MER

 5. 5. Yrkeslärares syn på sin undervisning och yrkesdidaktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Christine Engström; [2010-06-18]
  Nyckelord :yrkeslärare; yrkeskompetens; yrkesdidaktik; lärarkompetens;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie handlar om yrkeslärare på gymnasial utbildning och deras kompetens, samt den undervisning som de bedriver. Det är aktuella frågor: gymnasial yrkesutbildning, yrkeslärares kompetens och yrkeslärarutbildning, som är i fokus i flera av de utredningar som regeringen tillsatt efter dess tillträde 2006. LÄS MER