Sökning: "gymnasiearbete intervjuer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden gymnasiearbete intervjuer.

 1. 1. "jag vet inte vad det här är" : En ämnesdidaktisk analys av svenskans utformning vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Katja Willstedt; [2016]
  Nyckelord :tematisk ämnesintegrerad duoundervisning; svenska; ämneskonception; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning (TÄD) kaninnebära för svenskämnet. Studien tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori om tre olikasvenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistorisktbildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. LÄS MER

 2. 2. Handledarens stödjande arbete i APL-uppgifterna för åk 1 : Med fokus på elevens lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna-Lena Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Assessment; diploma goals; grad; intended course learning outcome; knowledge requirements; knowledge; learning; subject syllabus; supervisor; upper secondary and workplace-based learning; Arbetsplatsförlagt lärande APL ; bedömning; betyg; examens mål; gymnasiearbete; handle-dare; kunskap; kunskapskrav; kursmål; lärande och ämnesplan.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the supervisor’s view on the structure and content of the tasks given to students during their vocational training. The investigation could be of help for teachers when devising new vocational training tasks. The study is based upon qualitative interviews with five supervisors, all of whom work at preschools. LÄS MER

 3. 3. Yrkesutgång – Djurskötare : Uppfylls branschens krav genom examensmålen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Annica Saläng; [2012]
  Nyckelord :Djurskötare; yrkesutgång; anställningsbar; branschkrav; examensmål; gymnasiearbete;

  Sammanfattning : Genom fem lantbrukares ögonsammanfattar jag och belyser kravet på elevens yrkeskunskaper efter djupgående empiriska intervjuer.Den tysta kunskapen genomsyrar lantbrukarnas kompetens och förtydligas genom litteraturen. LÄS MER