Sökning: "gymnasiearbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet gymnasiearbete.

 1. 1. ”När man är källkritisk är man vaccinerad mot att bli lurad med falsk information” : En studie om samhällselevers källkritiska förhållningssätt i gymnasiearbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Holmberg; Ellinor Tellebo; [2023]
  Nyckelord :källkritik; gymnasiearbete; samhällsvetenskapsprogrammet; fenomenografi; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Källkritik är ett centralt inslag i många ämnen, inte minst i samhällskunskapen. Syftet med denna uppsats  var att  undersöka  svenska elevers olika förhållningssätt till källkritik i gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Självbedömning kan det ta plats inom svenskämnets & skrivprocessens ramar? : En studie om självbedömning och dess potentiella inverkan på elevers skrivprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Grahn; [2022]
  Nyckelord :självbedömning; gymnasiearbete; skrivprocess; metakognition;

  Sammanfattning : AbstractIn upper secondary schools in Sweden senior students of the preliminary academic programs arerequired to plan, structure and write a larger writing assignment named Gymnasiearbetet, (translated to student project, my translation) which should reflect the values and principles of their selected programme. This study has worked with a method called self-assessment and it is aimed to find out if self-assessment can be combined and used alongside this student project. LÄS MER

 3. 3. Gymnasiearbetet : Handleder yrkeslärarna eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Nilla Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Diploma project; supervision; vocational studies; tutors´ perspective; self-regulated studies; Gymnasiearbete; handledning; yrkesprogram; självständigt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "jag vet inte vad det här är" : En ämnesdidaktisk analys av svenskans utformning vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Katja Willstedt; [2016]
  Nyckelord :tematisk ämnesintegrerad duoundervisning; svenska; ämneskonception; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning (TÄD) kaninnebära för svenskämnet. Studien tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori om tre olikasvenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistorisktbildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. LÄS MER

 5. 5. Proximalzonsteori, en möjlig metod mot fungerande grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :John Krüger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godkänt och genomfört gymnasiearbete är en förutsättning för att kunna erhålla gymnasieexamen. Gymnasiearbetet inbegriper att eleven kan planera, genomföra, analysera och redovisa ett vetenskapligt arbete. LÄS MER