Sökning: "gymnasiebehörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet gymnasiebehörighet.

 1. 1. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. En bro till utbildning - om romsk inkludering i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Hammarström; Linn Malv; [2018]
  Nyckelord :Diskriminering; romer; intersektionellt perspektiv; romsk inkludering; brobyggare;

  Sammanfattning : Idag är det ovanligt att romska ungdomar går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Orsakerna är många, bland annat ett flerhundraårigt utanförskap. Men vad görs egentligen för att bryta utanförskapet? Vi har tagit del av aktuell forskning i området och intervjuat sju personer som på olika sätt arbetar med romsk inkludering i skolan. LÄS MER

 3. 3. En interaktiv webbapplikation för elever med inlärningsproblematik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Caroline Algvere; Victoria Bull; Matilda Trodin; Vanja Wallner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Almost one out of five Swedish students finish 9th grade without the option to continue their education due to not passing compulsory courses. Unfortunately, students with ADHD or autism often fall into this category. LÄS MER

 4. 4. Fornuddens Marina Skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Oscar Wilner; [2016]
  Nyckelord :Primary school; organic; Grundskola; Tyresö; Fornudden; utomhuspedagogik; ekologi;

  Sammanfattning : När vi fick det här projektet så började jag med att reflektera över och formulera vad jag tycker kan förbättras i dagens skolform. Jag kom fram till att det största problemet idag är de försämrade resultat som man kan se hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Jag hoppade av tåget, men jag hoppar på igen… Sju berättelser om studie avhopp i gymnasieskolan och vägen tillbaka till studierna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Majlinda Ismaili; [2016]
  Nyckelord :Studieavhopp; Vuxenutbildning; Gymnasiebehörighet; Careership; SCCT;

  Sammanfattning : Studieavhopp är ett problem som påverkar både individen och samhället. Forskningen visat att de unga vuxna som hoppar av studierna har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden vilket leder till att de blir en belastning för samhället. LÄS MER