Sökning: "gymnasieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 1715 uppsatser innehållade ordet gymnasieelever.

 1. 1. Kan du, vill du, vågar du? : - En kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers kunskap om och attityder till skolkurativt arbete samt benägenhet att vända sig till skolkuratorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Filippa Newman Hedin; Victoria Johansson; [2024]
  Nyckelord :School counselor; school curative work; social work; stigma; attitude; survey; secondary students; Theory of Planned Behavior; skolkurator; skolkurativt arbete; socialt arbete; stigma; attityd; enkät; gymnasieelever; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Previous research has shown there is a lack of studies made about school counselors and their work with secondary school students, especially in a Swedish context. Although the research is limited, there are a few studies who can show that there is a distancing of students towards school counselors and students seeking help, but there also seems to be a lack of direction that makes school counselors work tasks to appear unclear. LÄS MER

 2. 2. Self-efficacy i matematisk problemlösning : En litteraturstudie om undervisningsmetoder för ökad self-efficacy hos gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Caroline Hallqvist; Martin Purfürst; [2024]
  Nyckelord :matematik; self-efficacy; problemlösning; undervisningsmetoder; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd som en strukturerad litteraturanalys och syftar till att sammanställa undervisningsmetoder lärare kan använda för att för att öka gymnasieelevers self-efficacy inom matematisk problemlösning, samt undersöka hur aktuell forskning beskriver self-efficacy inom just problemlösning. Litteratur har främst sökts i databasen ERIC, men även UniSearch har använts som komplement. LÄS MER

 3. 3. ChatGPT som verktyg i matematikundervisning : En interventionsstudie på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oliver Willbrink; Martin Åsljung; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt hur gymnasieelever upplevde ChatGPT-3.5sförmåga att vara verktyg i matematikundervisningen. Vi tittade även på hur eleveranvände ChatGPT-3.5 som verktyg i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Att göra en enhet av olika rytmer : Hur elever på estetiska programmets spetsutbildning i musik uppfattar polyrytmik i ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Wennström; [2024]
  Nyckelord :Polyrhythm; pulse; music ensemble training; upper secondary school; binary subdivision.; Polyrytmik; puls; ensemblespel; gymnasium; binär underdelning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur gymnasieelever på estetiska programmets spetsutbildning i musik uppfattar polyrytmiska övningar i ensemble samt eventuella samband mellan polyrytmiska övningar och pulskänsla. Syftet är att få mer kunskap om gymnasieelevers uppfattningar om polyrytmik. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar typen av motivation elevernas uppskattning till innehållet på idrottslektionen? : En kvantitativ studie om motivation och uppskattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Persson; [2024]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; uppskattning;

  Sammanfattning : Få gymnasielever uppnår idag rekommendationerna om fysisk aktivitet och löper då risk att inte uppnå de positiva effekterna för hälsa och välbefinnande. Motivation är centralt för att förklara olika beteenden och med hjälp av självbestämmandeteorin kan beteenden förstås och förklaras. LÄS MER