Sökning: "gymnasielagen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet gymnasielagen.

 1. 1. Konsekvensanalys av den nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johan Öhman; [2020]
  Nyckelord :Nya gymnasielagen NGL ; studier; utvisning; ensamkommande barn; arbete;

  Sammanfattning : 2015-års flyktingvåg har varit och är till viss del än idag starkt omdebatterad. Vem minns inte Stefan Löfvéens tal där han säger: ”Mitt Europa bygger inga murar” eller Gustaf Fridolins uttalande om Nya gymnasielagen som ”En seger för humanismen”. LÄS MER

 2. 2. Den humana, välordnade och hållbara migrationspolitiken: En kritisk analys av den politiska debatten kring invandring, ensamkommande ungdomar och nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Claesson; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied minors; migration policy discourse; the welfare system; the Other; nya gymnasielagen; ensamkommande ungdomar; migrationspolitisk diskurs; välfärdssystemet; den Andra; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to problematize how Swedish migration policy is being legitimized. The study examines discourses in debates about migration between the Moderate Party and the Swedish Social Democratic Party. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielagen - en förlängd tid av ovisshet och osäkerhet : Socialarbetares upplevelser och arbete kring ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Drin Shasivari; Neemeh Attaalla Tony; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; gymnasielagen; psykisk ohälsa; stigma; skam; objektifiering; internalisering;

  Sammanfattning : This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school level. LÄS MER

 4. 4. ”Vi vill göra vårt jobb och göra det rätt, men vi vill ju inte att någon ska dö på grund av det”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tekla Lundin Makungu; [2019]
  Nyckelord :den nya gymnasielagen; implementering; etiskt dilemma; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The “nya gymnasielagen” brought with it a risk that teacher’s marks and attendance rate reports can be a basis for whether or not newly arrived immigrant students can have a continued residence permit. Many teachers who have criticized the law have had worries for the power given to them concerning individual student’s possibilities to obtain residence permits. LÄS MER

 5. 5. Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen: En undersökning av utformningen och migrationsdomstolarnas tillämpning av nya gymnasielagens datumrekvisit i relation till viljeyttringar att ansöka om asyl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Roos; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; nya gymnasielagen; rättssäkerhet; migrationsrätt; begränsningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nya gymnasielagen (16 f § begränsningslagen) skapades som en gottgörande åtgärd i form av en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande barn som flytt till Sverige under hösten 2015. Mycket kritik har kommit att riktas mot den på grund av dess bristfälliga beredning och utformning. LÄS MER