Sökning: "gymnasielagen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet gymnasielagen.

 1. 1. Gymnasielagen - en förlängd tid av ovisshet och osäkerhet : Socialarbetares upplevelser och arbete kring ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Drin Shasivari; Neemeh Attaalla Tony; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; gymnasielagen; psykisk ohälsa; stigma; skam; objektifiering; internalisering;

  Sammanfattning : This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school level. LÄS MER

 2. 2. ”Vi vill göra vårt jobb och göra det rätt, men vi vill ju inte att någon ska dö på grund av det”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tekla Lundin Makungu; [2019]
  Nyckelord :den nya gymnasielagen; implementering; etiskt dilemma; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The “nya gymnasielagen” brought with it a risk that teacher’s marks and attendance rate reports can be a basis for whether or not newly arrived immigrant students can have a continued residence permit. Many teachers who have criticized the law have had worries for the power given to them concerning individual student’s possibilities to obtain residence permits. LÄS MER

 3. 3. Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen: En undersökning av utformningen och migrationsdomstolarnas tillämpning av nya gymnasielagens datumrekvisit i relation till viljeyttringar att ansöka om asyl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Roos; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; nya gymnasielagen; rättssäkerhet; migrationsrätt; begränsningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nya gymnasielagen (16 f § begränsningslagen) skapades som en gottgörande åtgärd i form av en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande barn som flytt till Sverige under hösten 2015. Mycket kritik har kommit att riktas mot den på grund av dess bristfälliga beredning och utformning. LÄS MER

 4. 4. Unga som hamnar mellan stolarna : Nya gymnasielagen - en osäker och villkorad vistelse i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Feldmanis; Katarzyna Rådström; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied youth; inequality; categorization; new institutional theory; ensamkommande; nya gymnasielagen; ojämlikhet; kategorisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how youths who have a residence permit under the law SFS 2018:756 are handled within the social services in different municipalities in order to contribute with the knowledge about how welfare organizations categorize and organize themselves around this group. The study is based on qualitative interviews with seven social workers divided in a total of six municipalities. LÄS MER

 5. 5. Exploring Gymnasielagen (New law on upper secondary education) from professionals’ perspective – A way to integrate or segregate?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Minna Buller; Jamine Rono; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; UAM; upper secondary education; integration; Gymnasielagen;

  Sammanfattning : Swedish parliament in a bid to curb the large numbers of unaccompanied minors who are denied asylum status – came up with a law which is famously known as Gymnasielagen. The aim of the study was to explore how professionals in upper secondary schools setting and social services perceive the implementation of this law and how it contributes to integration of unaccompanied minors in Sweden concerning school environment. LÄS MER