Sökning: "gymnasielitteratur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet gymnasielitteratur.

 1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bråkräkning på gymnasiet : En undersökning om multiplikation och division av bråk i gymnasielitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Jörgen Melander; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den enda rätta demokratin : en idéanalys av gymnasielitteratur och dess beskrivning av demokratibegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Hedlund; Mattias Ahlqvist; [2007]
  Nyckelord :democracy; criticism; demos citizenship; rights and obligations;

  Sammanfattning : The right kind of democracy – an ideology analysis of school literatures description of the term democracy.Writers: Fredrik Hedlund & Mattias AhlqvistDemocracy is today a word and a concept that in many ways is taken for granted and almost never is reflected on. LÄS MER

 4. 4. Det kalla krigets tid i gymnasielitteraturen : en komparativ studie av fyra läromedel inom historieämnets A-kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :David Lundmark; Jimmy Holmberg; [2006]
  Nyckelord :Det kalla krigets tid; gymnasielitteratur; läroboksanalys; komparativ studie;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras och jämförs fyra olika gymnasieläroböcker inom historieämnets A-kurs. En väsentlig avgränsning som görs är att endast det kapitel som specifikt behandlar det kalla krigets tid studeras. LÄS MER