Sökning: "gymnasiematematik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet gymnasiematematik.

 1. 1. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares användning av  programmering : En undersökning om programmeringens roll som problemlösningsverktyg i matematikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Muaaz Selo; [2021]
  Nyckelord :Programmering; gymnasiematematik; matematikundervisning; problemlösning; tinkering och Python;

  Sammanfattning : Enligt den nya läroplanen 2018  ingår programmering som ett centralt innehåll i matematik och matematiklärare ska använda sig av programmering som ett problemlösningsverktyg i vissa matematikkurser på gymnasiet.  I studien undersöks hur sex gymnasielärare i matematik beskriver hur de använder programmering som ett verktyg för problemlösning i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Process, objekt och allt däremellan : En studie av gymnasieelevers uppfattning av begreppet derivata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Olivia Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Elevers begreppsbild; derivata; gymnasiematematik; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur gymnasieelever uppfattar begreppet derivata. Studien inriktar sig på att undersöka vilken roll derivatans definition och derivatans grafiska representation har i elevernas förståelse och hur deras begreppsförståelse ser ut inom dessa två representationer. LÄS MER

 4. 4. Elevers svårigheter gällande begreppet ”derivata” - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Feryal Özkayalar Güven; [2020]
  Nyckelord :Derivatives; concepts; difficulties; teaching; high school mathematics; Derivata; begrepp; svårigheter; undervisningsutformning; gymnasiematematik;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som går ut på att presentera och analysera vad forskning visar beträffande svårigheter som elever möter inom området ”derivata” samt hur undervisningen kan utformas för att stötta eleverna i sitt lärande inom ”derivata”. Via systematiska sökningar som skedde både i databaser och manuellt valdes artiklar som passade in på urvalskriterier. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA VERKTYG I LÄROBÖCKER FÖR GYMNASIEMATEMATIK. : En studie över hur digitala verktyg har utvecklats i läroböcker för kurs 1b under början av 2000-talet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Camilla Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :digital tools; syllabus; textbooks; upper secondary school; digitala verktyg; gymnasiet; kursplan; lärobok;

  Sammanfattning : Det har skett några studier av läroböcker för matematik i Sverige och andra länder. Studierna fokuserar på olika områden i läroböckerna och visar att i vissa områden sker det ingen utveckling alls och i andra verkar det hända mycket. LÄS MER