Sökning: "gymnasienivå uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden gymnasienivå uppsats.

 1. 1. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER

 2. 2. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. Tiden är knapp. Finns det genvägar till ett stort ordförråd? : En studie av lärares kunskaper i konstruktionsorienterad undervisning och lexikogrammatik på grundläggande och gymnasienivå i svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ylva Karlegärd Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Ordinlärning; andraspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning i undervisningsgrupper på grundläggande och gymnasienivå i svenska som andraspråk. Ett stort ordförråd behöver på kort tid byggas upp och undervisningen måste därför vara effektiv och genomtänkt. LÄS MER

 4. 4. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 5. 5. Skrivutveckling under gymnasietiden : En komparativ undersökning av meningsbyggnad i elevtexter från Svenska 1 och Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Clara Svahn; [2018]
  Nyckelord :skrivutveckling; gymnasiet; svenska 1; svenska 3; betyg; meningsbyggnad;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks meningsbyggnad i elevtexter. Ett första syfte är att undersöka skrivutvecklingen under gymnasietiden vilket görs genom en jämförelse av meningsbyggnaden i texter skrivna inom ramen för Svenska 1 och Svenska 3. Ett andra syfte är att relatera meningsbyggnaden till texternas betyg. LÄS MER