Sökning: "gymnasiesärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet gymnasiesärskola.

 1. 1. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram på grundsärskola och gymnasiesärskola: processen och utvecklingen. Jämförelsestudie mellan grundsärskola och gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Adeola Aderounmu; Yvonne Högman; [2021]
  Nyckelord :Individual Educational Plans IEP ; special needs; special schools; Åtgärdsprogram; särskilt stöd; grundsärskola; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska åtgärdsprogram (Åp) upprättas för alla elever i behov av särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven i alla skolformer. Avvikelser mellan riktlinjerna och implementeringen av Åp förekommer ofta på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. LÄS MER

 3. 3. Att definiera våld i skolan : En intervjustudie med lärare om hur våld hanteras i gymnasiesärskolan och yrkesgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Jenny Andersson; Per Persson; [2021]
  Nyckelord :workplace environment; violence; work-related violence; secondary school; arbetsmiljö; våld; arbetsrelaterat våld; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study has examined how teachers from three integrated secondary schools – one which provides education for students with special needs and two vocational schools –define violence. The definitions have been linked to whether the schools tend to display a workplace environment perspective or a crime perspective on violence, and how these perspectives are expressed. LÄS MER

 4. 4. Dubbla barriärer? : Musiklärares arbete med elever med annat modersmål än svenska i särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Wallmyr; [2021]
  Nyckelord :elever med annat modersmål än svenska; särskola; funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur musiklärare inom grundsärskola och gymnasiesärskola beskriver sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska i ämnet musik. Fyra, inom särskola verksamma, musiklärare intervjuades och deras utsagor analyserades enligt fenomenografins regler. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER