Sökning: "gymnasium svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden gymnasium svenska.

 1. 1. Formativ bedömning i ett lärarperspektiv - framträdande aspekter i undervisning och vad som behövs för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Westlund; [2020]
  Nyckelord :bedömning för lärande; formativ bedömning; gymnasium; implementering; lärarperspektiv; matematik; nyckelstrategier; reflexiv formativ bedömning; transitiv formativ bedömning;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har varit ett aktuellt ämne inom didaktikforskning de senaste decennierna, vilket har lett till att många nationer världen över försökt implementera formativ bedömning. I den svenska skolvärlden lyfts formativ bedömning enligt Skolverket fram som ett exempel att arbeta med vetenskaplig grund i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Litteraturundervisning, av vilken anledning? : En kvalitativ studie av gymnasielärares reflektioner om de didaktiska frågorna vad och varför i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Göransson; [2020]
  Nyckelord :Process of didactic; literature didactics; Klafki; general didactics; Didaktiseringsprocessen; litteraturidaktik; Klafki; allmän didaktik;

  Sammanfattning : This essay, “Education in literature, for what reason?” with the subtitle “A qualitative study of teachers reflections on the didactic questions what and why in the education of literature” has as its purpose to research how gymnasium teachers in literature reflects on the didactic questions what and why in relationship to the literature field of education. This is explored using qualitative interviews made with five teachers that is teaching literature in the Swedish gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Etniciteters varande eller icke varande i en rörlig tid : En studie om läromedel i svenska på gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Haanpää Våhlen; Linnéa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; interkulturalitet; etnisk tillhörighet; gymnasieskolans värdegrund; läromedel; Svenska impulser; gymnasium; svenskämnet; svenska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som intresse att bidra till den interkulturella diskussionen i skolan utifrån värdegrunden. Genom att undersöka hur läromedelsböcker synliggör den etniska mångfalden vilken representeras i skönlitterära texter och bilder åskådliggörs hur läromedelsböcker kan fungera som ett verktyg i denna diskussion. LÄS MER

 4. 4. Från risk till hemberedskap : En litteraturstudie kring hur offentlig förvaltnings kommunikationer bidrar till hushållens hemberedskap.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Stenfors; Michael Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Household preparedness Public Authorities Risk- and Crisis communication Readiness; Beredskap Hemberedskap Litteraturstudie Offentlig förvaltning Risk- och Kriskommunkation;

  Sammanfattning : Då det svenska omvärldsläget de senaste tio åren blivit sämre till följd av främst Rysslands agerande samt att samhället påfrestats av kriser, likt flyktingkrisen 2015, har bidragit till att totalförsvaret ska återtas. En viktig del av samhällets motståndskraft inom totalförsvaret är att hushåll innehar en rekommenderad hemberedskap för att klara sig självförsörjande en viss tid. LÄS MER

 5. 5. Konsten att inte tala : En studie om elevers talrädsla i Svenska 1 på gymnaiset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Upper secondary school; speaking anxiety; Gymnasium; svenska; talrädsla; talängslan. 
;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet talrädsla i svenskämnet bland gymnasieelever genom att fokusera på faktorer som kan bidra till och motverka talrädsla. Utgångspunkt i studien var 44 elevers egna erfarenheter av att tala inför grupp. Studien genomfördes via enkät som sändes till informanterna via e-post. LÄS MER