Sökning: "gypsum"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet gypsum.

 1. 1. Klimatberäkningar av innerväggar : En jämförelsekalkyl över 14 olika alternativa systeminnerväggar

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Josefine Norrsell; Shagufa Hushmand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att kunna förändra den klimatpåverkan som genereras av bygg- och anläggningssektorn behöver vi veta var vi står idag. För att sedan kunna ta steget att minska klimatpåverkan från byggnadsmaterial och byggdelar behöver förändringar ske. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 3. 3. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER

 4. 4. Sigrid Blomberg och altargruppen i Oskarshamns kyrka : en kvinnas verk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna-Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Altarpiece; Gypsum; Oskarshamn; Sigrid Blomberg; Sculptor; Female artist; Crucifixion; Church; Altargrupp; altarprydnad; kalvariegrupp; skulptur; skulptör; skulptris; Sigrid Blomberg; Oskarshamn; Oskarshamns kyrka; gips; kvinnlig konstnär; krucifix; Joh. 19:25-27; kyrka; Bebådelsen; Nationalmuseum; konstnärlig kanon; kvinna; kvinnlig skulptör; 1800-1900; motljusproblematik; Kungliga medaljen; Blomman; Oskarshamns församling.;

  Sammanfattning : Sigrid Blomberg and the altarpiece in the church of Oskarshamn – a woman’s work of art, is an essay with the aim to describe, analyse and to discuss the gypsum altarpiece in the city church of Oskarshamn and its artist, the Swedish sculptor Sigrid Blomberg.  The essay begins with a brief historical description of the situation for female artists in Sweden at the turn of the 20th century and a comment on the material chosen for the altarpiece – gypsum. LÄS MER

 5. 5. Alternative Fire Protection for CL - Timber : A Pilot Study

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Taraldsson; Ted Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Alternative Fire Protection for CL - Timber; Alternativa brandskydd för KL - träelement;

  Sammanfattning : This essay is a feasibility study on alternative fire protection materials for CLT elements. The purpose isto investigate and compile reasonable alternatives to gypsum board and mineral wool which theproject can then continue to work on and to test and evaluate its fire engineering properties. LÄS MER