Sökning: "häktning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet häktning.

 1. 1. Häktning eller betryggande övervakning? En principiell fråga beträffande unga lagöverträdare som spänner över flera rättsområden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; socialrätt; betryggande övervakning; synnerliga skäl; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättens diskursiva makt: en studie av det svenska rättsväsendets bemötande av häktningskritiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anniken Kjällgren; [2020]
  Nyckelord :diskurs; häktning; makt; rättsväsendet; rätten; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish legal system has been under heavy criticism for its use and regulation of pre-trial detention since the beginning of the 90’s. The CPT and the CAT have been engaged in the issue, urging Swedish authorities to take action to address the critical conditions. LÄS MER

 3. 3. Maxgräns för häktning, en lösning på långa häktningstider? - En komparativ studie avseende svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Midby; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffprocessrätt; criminal procedure; komparativ rätt; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Häktning är ett av statens mest ingripande straffprocessuella tvångsmedel. Det är en väsentlig förutsättning för effektiv brottsbekämpning och lagföring men också ett stort ingrepp i den enskildes fri- och rättigheter. Sverige och Norge har återkommande kritiserats såväl internationellt som nationellt för bl.a. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitekturen bakom galler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2020]
  Nyckelord :kriminalvård; fängelseanstalt; fängelse; välgörande grönska; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige sitter cirka 4400 personer frihetsberövade på någon av Sveriges fängelser. Frihetsberövandet utgör en belastning för individen och kan utlösa krissituationer med självskadande handlingar som följd. LÄS MER

 5. 5. Avräkningsdilemmat – Om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i förhållande till LVU-placeringar i särskilda ungdomshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dominika Kaminska; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; socialrätt; social and welfare law; strafftid; strafftidsreglering; unga lagöverträdare; barnkonventionen; särskilda ungdomshem.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare som har uppnått straffmyndighetsåldern kan ställas ansvariga för brott. Är den begångna brottsligheten av allvarligt slag och de lagstadgade förutsättningarna uppfyllda, kan påföljden bestämmas till fängelse eller sluten ungdomsvård. LÄS MER