Sökning: "häktningssurrogat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet häktningssurrogat.

  1. 1. Grund för häktning - Om de materiella förutsättningarna för häktning enligt 24 kap. RB

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lars Andén; Magnus Bengtson; [2001]
    Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Häktning vid misstanke om brott regleras av de inledande bestämmelserna i 24 kap. RB. Den viktigaste av dessa regler är den s.k. LÄS MER