Sökning: "hälsa; familj"

Visar resultat 1 - 5 av 818 uppsatser innehållade orden hälsa; familj.

 1. 1. Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Denarp; Otto Nygren; [2022]
  Nyckelord :Basket; Elitidrottssatsning; Fysioterapi; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en anhörig med kronisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mariya Rachkova; Tina Sadjjadi Nia; [2022]
  Nyckelord :Extended Family; Relatives; Informal Family Caregiver; Chronic Disease; Familj; Anhörig; Informell Vårdare; Kronisk Sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är ett permanent sjukdomstillstånd. Hälsa ur holistiskt perspektiv ses som en helhet, därav bör vården utformasutifrån den enskilda individens behov. Idag vårdas många personer hemifrån av en närstående. Den informella vårdaren har enbetydande roll i den hälsofrämjande processen. LÄS MER

 3. 3. Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Khalat Azeez; Hazal Baysal; [2022]
  Nyckelord :child; indirect violence; family; social workers; perpetrator; risk factors; barn; indirekt våld; familj; socialsekreterare; förövare; riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. LÄS MER

 4. 4. "Det fyllde ett tomrum i själen" : En kvalitativ studie om ungdomars vägar in och ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikkaela Karlsson Åstrand; Florilinda Morina; [2022]
  Nyckelord :Crime; youth; addiction; risk factors; Young KRIS; Kriminalitet; ungdom; missbruk; riskfaktorer; Unga KRIS;

  Sammanfattning : Ungdomsåren är den mest brottsintensiva perioden i människans liv och män har i statistik visat sig dominera över kvinnliga förbrytare. Kriminalitet skapar otrygghet i samhället och får konsekvenser för både den som befinner sig i kriminalitet och för dem som är i dennes omgivning. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat sviker : Upplevd livskvalitet hos patienter med ett mekaniskt hjälphjärta En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustav Norén; Anton Horrsell; [2022]
  Nyckelord :nursing research; bridge to transplantation; heart failure; destination therapy; experiences; vårdvetenskap; bridge to transplantation; hjärtsvikt; destinationsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Approximately two percent of the population in Sweden suffers from heart failure. The next three decades will see a dramatic increase in people at risk of heart failure and with a shortage of available donors, alternatives to transplantation need to be used. LÄS MER