Sökning: "hälsa alkohol arv miljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hälsa alkohol arv miljö.

 1. 1. De vuxna maskrosbarnen : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi;

  Författare :Laila Frost; Marie Löfqvist; [2012]
  Nyckelord :resilient children; social heritage; social capital; salutogenesis; reproduction theory; maskrosbarn; socialt arv; socialt kapital; KASAM; klassreproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av typ 2-diabetes i vardagslivet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Mina Bahrini; [2007-12-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 180 miljoner människor i världen beräknas ha typ 2-diabetes. I Sverige finns drygt 300 000 personer med diabetes varav 250 000 personer har typ 2-diabetes. Det gör diabetes till Sveriges 5:e största folksjukdom. Hälften av människorna med typ 2-diabetes i Sverige är över 65 år. LÄS MER