Sökning: "hälsa friskvård livskvalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsa friskvård livskvalitet.

  1. 1. ”VI VILL INTE HA SJUKVÅRD, ISTÄLLET VILL VI HA FRISKVÅRD”

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Madeleine Nilsson; Daniela Torgeman; [2019]
    Nyckelord :ADHD; Autism; Parents; Neuropsychiatric disabilities; Non-profit organizations; Public sector; Stress.;

    Sammanfattning : Allt fler familjer lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tidigare forskning visar på att många föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever en hög stressnivå i vardagen på grund av diagnosen / diagnoserna. LÄS MER